Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Mr Specialis zit met een kop koffie en een stuk kerststaaf zijn vakliteratuur bij te werken. Voor zijn cliënten heeft hij diverse bezwaar- en beroepsprocedures lopen in het kader van de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Tot zijn geluk ziet hij een paar interessante uitspraken, waarin nader is ingegaan op het onderwerp ‘voortzetting van onderneming’. Voor veel starters is dit namelijk een belangrijk criterium waarom hun aanvraag voor TVL (geheel of gedeeltelijk) is afgewezen.

Mr Specialis gaat er eens goed voor zitten en zet de belangrijkste kenmerken van de uitspraken onder elkaar. Het gaat om de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) van 29 maart 2022. De uitspraken zijn te vinden onder kenmerk ECLI:NL:CBB:2022:138, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21/67 en 21/658 (rechtspraak.nl) en ECLI:NL:CBB:2022:139, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21/433 (rechtspraak.nl).

De vraag die in deze uitspraken werd gesteld, was of het ministerie de onderneming van verzoeker terecht als startende onderneming had aangemerkt en dus bij het bepalen van het omzetverlies terecht was uitgegaan van de alternatieve referentieperiode die geldt voor starters. Het CBB komt tot de conclusie dat er niet van starters gesproken kon worden. Veel meer gaat het om een nieuwe startende ondernemer die een bestaande onderneming in stand houdt.

Bij deze beoordeling zijn onder meer de volgende punten van belang:

  • De onderneming is inclusief handelsnaam, vaste activa en klantenbestand overgenomen;
  • De onderneming bevindt zich nog op hetzelfde adres;
  • De onderneming verricht dezelfde activiteiten als voor de overname;
  • De overnemende persoon was voor de overname nauw betrokken bij de bedrijfsvoering van de onderneming (hij was daar werknemer);
  • De kenmerkende eigenschappen van de onderneming zijn bij overname bewaard gebleven.

De juridische vorm van de onderneming is wel veranderd (van bv naar eenmanszaak of andersom). Het eigendom van de onderneming is eveneens veranderd. In verband met deze twee punten was een nieuwe inschrijving in het handelsregister nodig, maar dit betekent volgens het CBB niet dat daarmee de onderneming voor de eerste maal is ingeschreven.

De onderneming heeft in 2019 omzet gedraaid als bedoeld in de TVL. Volgens het CBB valt niet in te zien waarom de omzet van de onderneming in 2019 niet representatief zou zijn voor de onderneming in nieuwe vorm. Het feit dat hiervoor de omzetgegevens van de onderneming onder het oude KvK-nummer moeten worden geraadpleegd – al dan niet handmatig – levert voor het ministerie extra werk op, maar dat is dan maar zo.

Op 6 december 2022 heeft het CBB een volgende uitspraak gedaan over de vraag wanneer sprake is van een voortzetting (ECLI:NL:CBB:2022:783, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21/1398 en 22/802 (rechtspraak.nl).

Het CBB vult de criteria verder aan. Ook is van belang of de onderneming het personeel heeft overgenomen. Het CBB verwijst naar haar eerdere uitspraak van 8 november 2022, (ECLI:NL:CBB:2022:743) waarin is aangegeven dat om vast te stellen of sprake is van een nieuwe of voorzetting van een bestaande onderneming, moet worden gekeken naar de kenmerken in de oude en nieuwe situatie. Dit geeft in de bezwaar- en beroepsprocedures mogelijkheden voor zijn cliënten, denkt mr Specialis opgetogen.