Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Theo Klaasse van het ms Michaelis ziet het niet meer zitten. Zijn vader, Marten Klaasse, heeft altijd met het schip gevaren en dat ook goed onderhouden. De laatste jaren is Marten geestelijk achteruit gegaan. Nu is de situatie zo dat Marten thuis zit te wachten op een plaatsje in een verzorgingstehuis.

Theo gaat met de Michaelis varen, maar als hij aan boord komt ziet hij dat de administratie een enorme rommel is. Theo probeert orde in de chaos te scheppen, maar merkt al snel dat belangrijke scheepsdocumenten, zoals het Certificaat van Onderzoek, een ontheffing, de meetbrief en het vaartijdenboek niet aan boord zijn. Wat nu?

Uniecertificaat voor Binnenschepen (UCB) 

Een vervangend UCB (in de spreektaal ook nog wel aangeduid als CvO) vraagt u aan bij een klassenbureau of een keuringsinstelling, bijvoorbeeld het bureau dat het schip gekeurd heeft. Er kan een vervangend UCB worden aangevraagd bij het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart in Rotterdam. Op de site van het NBKB (https://www.nbkb.nl/certificaat-aanvragen/duplicaat-aanvragen/) staat vermeld welke stappen moeten worden doorlopen.

Een officieel bewijs van vermissing is bijvoorbeeld een proces-verbaal van diefstal of vermissing, maar een korte toelichting van de omstandigheden is soms al voldoende. Een vervangend UCB kost 81,12 euro. Een vervangend UCB wordt binnen een of twee werkdagen afgegeven.

Het kan gebeuren dat een koper een schip koopt waarvan het certificaat is ingenomen. Koper meldt zich dan bij het NBKB. De Commissie van Deskundigen in het betreffende land (bijvoorbeeld SUK in Duitsland) kan het certificaat innemen bij een aanvaring of verdacht gebruik. De buitenlandse autoriteiten sturen het ingenomen certificaat terug naar Nederland. De koper kan dan na het oplossen van de afwijking het certificaat terugkrijgen. Het NBKB kan geen duplicaat afgeven voor buitenlandse certificaten.

Meetbrief en ontheffing

Een vervangende meetbrief, verklaring of ontheffing vraagt u aan bij ILT via de site https://www.ilent.nl/documenten/formulieren/2017/07/18/formulier-aanvraag-duplicaat-bij-vermissing-scheepsdocumenten. Op het formulier moet u aangeven onder welke omstandigheden de documenten verloren zijn gegaan. Een vervangende meetbrief, ontheffing of verklaring kost:

Verlenging verlopen meetbrief  67 euro exclusief duplicaat meetbrief, ontheffing/verklaring. Een vervangende meetbrief, ontheffing of verklaring wordt binnen circa 8 weken afgegeven.

Vaartijdenboek en olie-afgifteboekje

Een nieuw vaartijdenboek of een nieuw olie-afgifteboekje vraagt men aan bij het SAB via de site https://sabni.nl/vaardocumenten/vaartijdenboek/algemeneinformatie.

Op het formulier moet u aangeven onder welke omstandigheden de documenten verloren zijn gegaan. Van de vermissing van het vaartijdenboek moet officieel aangifte worden gedaan bij de politie of kennisgeving van vermissing bij het SAB. Op aanvraag wordt deze kennisgeving toegezonden. Het formulier kan ook via de site worden gedownload.

De kosten bedragen voor een vaartijdenboek 86,76 euro inclusief btw; Olie-afgifteboekje 65 euro inclusief btw.

De termijn waarbinnen een nieuw vaartijdenboek of een nieuw olieboek wordt afgegeven is kort. Bij aanvraag aan de balie kan iemand het vaartijdenboek /olie-afgifteboek meteen meekrijgen. Per post duurt het maximaal twee weken. Via de webshop kunnen de documenten ook worden besteld.

Rijnvaartverklaring

Een vervangende Rijnvaartverklaring vraagt u aan bij het KIWA via de site https://www.kiwaregister.com/KiwaRegister/media/UploadedFiles/Producten/Binnenvaart/vervoer_met_binnenschepen.pdf

Op het formulier geeft u aan onder welke omstandigheden de documenten verloren zijn gegaan. Bij de aanvraag voor een gewaarmerkte kopie van de Rijnvaartverklaring moet een kopie van het CvO/UCB worden meegezonden en een kopie van het identiteitsbewijs. Een gewaarmerkt afschrift van de vervangende Rijnvaartverklaring kost 58,08 euro inclusief btw. Een vervangende Rijnvaartverklaring wordt binnen 5 tot 7 werkdagen afgegeven.