Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Schipper De Gier ligt klaar om met zijn schip ‘Maneskin’ onder brug 1 en 2 door te varen. De bruggen worden vanuit het bedieningshuis naast brug 2 bediend. De gemeente waar de bruggen liggen, heeft een brugwachter in dienst die parttime werkt.

Op dagen dat de brugwachter er niet is, bedienen mensen van beveiligingsbedrijf ‘Altijd Veilig’ de brug. Vandaag bedient een man van ‘Altijd Veilig’ de brug. Op het moment dat de ‘Maneskin’ met zijn voorschip bij brug 2 is en het achterschip nog bij brug 1, laat de brugwachter de brug zakken. De ‘Maneskin’ heeft veel schade aan de stuurhut.

De Gier belt met zijn advocaat mr Specialis om dit probleem op te lossen. Omdat er geen oplossing komt voor de schade, begint De Gier een procedure tegen de gemeente en het beveiligingsbedrijf.

De brugwachter van ‘Altijd Veilig’ was niet in dienst van de gemeente, maar de gemeente had wel zeggenschap over de brugwachter – zodat de gemeente aansprakelijk is voor de fout van de brugwachter.

Beveiligingsbedrijf ‘Altijd Veilig’ is als werkgever van de brugwachter ook aansprakelijk voor de fout van de brugwachter. ‘Altijd Veilig’ probeert de gevolgen van haar aansprakelijkheid door te schuiven. Het bedrijf dagvaardt haar verzekeraar en stelt dat – als zij iets moet betalen aan De Gier – deze kosten voor rekening komen van haar verzekering. Mocht er iets mis zijn met de verzekering, dan dient de assurantietussenpersoon Piet Plevier tot vergoeding van de schade te worden veroordeeld.

De verzekeraar denkt hier heel anders over: zij heeft de beveiligingswerkzaamheden van ‘Altijd Veilig’ wel verzekerd, maar het bedienen van bruggen valt niet onder ‘beveiligingswerkzaamheden’. Bij het bedienen van bruggen is sprake van ‘verkeersregulering’ en deze werkzaamheden zijn niet onder de polis verzekerd.

Er volgt een volgende poging van ‘Altijd Veilig’ om de rekening door te schuiven. ‘Altijd Veilig’ spreekt haar assurantietussenpersoon Piet Plevier aan. Hij had de portefeuille van  ‘Altijd Veilig’ in beheer en hij had moeten zorgen dat de werkzaamheden van ‘Altijd Veilig’ allemaal goed verzekerd waren. Plevier is het hier niet mee eens: hij heeft als een goed assurantietussenpersoon altijd de activiteiten die hem bekend waren van ‘Altijd Veilig’ verzekerd. Hij wist niet dat ‘Altijd Veilig’ ook brugbediening verzorgde…

Tijdens de procedure blijkt dat ‘Altijd Veilig’ Plevier niet had verteld over haar brugbedieningswerkzaamheden. In de KvK staan ook geen brugbedieningswerkzaamheden of dergelijke activiteiten vermeld. Plevier wist niet van deze activiteiten van ‘Altijd Veilig’ en had dit ook niet kunnen weten.

De rechtbank oordeelt dat ‘Altijd Veilig’ de rekening ook niet door kan schuiven naar assurantietussenpersoon Plevier. Plevier kan niet verweten worden dat hij de belangen van ‘Altijd Veilig’ slecht heeft behandeld; ‘Altijd Veilig’ had Plevier goed moeten informeren over alle werkzaamheden die zij uitvoert en die zij dus verzekerd wil hebben.

Als een bedrijf niet regelmatig en duidelijk aan zijn verzekering(tussenpersoon) doorgeeft wat ze doen en wat er verzekerd moet worden, zijn de gevolgen daarvan in beginsel voor rekening van het bedrijf. Bekijk dus regelmatig met uw verzekeraar of uw verzekering nog past bij uw activiteiten.