Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Mustafa en Esther Vlot varen samen op het ms Kaya. Het schip is geladen met tarwe. De afzender is Beukelsdijk BV. Beukelsdijk heeft de lading op haar beurt weer aangeboden gekregen van Combino BV.

Aangekomen bij de losplaats gaat het alarm van de fosfinemeters af; aan boord is er een te hoge concentratie gemeten. Vlot en zijn vrouw gaan direct van boord. Bij gebrek aan een plek om naar toe te gaan, huren ze een hotelkamer in de buurt bij het schip. Het schip blijft liggen op de losplaats en wordt daarna verhaald naar een veiliger plek.

Nog een beetje onthutst van wat hem overkomt, belt Vlot zijn advocaat mr Specialis op, om te vragen wat hij moet doen.

Mr Specialis legt uit:

Als men te maken krijgt met vervuilde of gevaarlijke lading (en men dit van te voren niet wist) zijn verschillende stappen die moeten worden genomen. In de praktijk is het bellen van de verzekeraar vaak de eerste stap, maar de centrale persoon om in dit soort kwesties te benaderen, is de afzender. Op die afzender rust de plicht om de lading te verpakken, het schip te beladen en te stuwen. De afzender moet de vervoerder schriftelijk informeren over het gevaar en de risico’s van de goederen die aan de vervoerder worden aangeboden. Deze informatie moet de afzender uiterlijk geven op het moment dat de lading wordt aangereikt.

Volg de keten
Het komt vaak voor dat de afzender in de relatie met de vervoerder zich verschuilt achter zijn afzender (ingeval er een keten van afzenders voor zit); hij wist het ook niet en kan er dus niets aan doen. Hoe vervelend het voor afzender Beukelsdijk is, men is tegenover Vlot als afzender te beschouwen en moet het probleem voor Vlot oplossen.

Indien Beukelsdijk meent dat Combino, die hen de lading heeft toegespeeld, tekort schiet in het nakomen van hun verplichtingen, dan moet Beukelsdijk weer stappen ondernemen richting Combino. Op die manier wordt de keten terug gevolgd en wordt op papier het probleem daar neergelegd waar het thuishoort. In de praktijk gebeurt het echter regelmatig dat een afzender onvindbaar is als er vervelende vragen worden gesteld, waardoor het in de praktijk niet mogelijk is de schade verder te verhalen.

Kosten opslag en lossen
Als er problemen zijn met de lading, dan is de afzender aansprakelijk voor de kosten van opslag of lossen. Op het moment dat de aanwezigheid van bepaalde stoffen in de lading, zoals fosfine, een direct gevaar oplevert voor de gezondheid, mag de vervoerder de lading meteen lossen, onschadelijk maken of zelfs – als er geen andere mogelijkheid is – laten vernietigen. De vervoerder kan de kosten van de maatregelen die hij moet nemen in rekening brengen bij de afzender.

Overeenkomst
Als de informatie over de lading niet tijdig wordt gegeven, kan de vervoerder de overeenkomst ontbinden. De lading kan dan worden gelost op kosten van de afzender. De vervoerder kan dan: óf een derde van de overeengekomen vracht vorderen van de afzender óf – naast de vergoeding voor gemaakte ligdagen – schadevergoeding eisen en distantievracht voor het geval de reis al was begonnen.