Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Ben Boomen en Jerry Koljevski van VOF Fortuna exploiteren samen het ms Fortuna. Ze hebben behoefte aan personeel en huren via Crewmaster twee ervaren kapiteins in: de heren Jansen en Pietersen. In de overeenkomst die Crewmaster aan VOF Fortuna toestuurt, staat Crewmaster gedefinieerd als ‘uitzendbureau’ en de mensen die zij uitzendt als ‘uitzendkrachten’. VOF Fortuna betaalt aan Crewmaster.

Tijdens de eerste torn blijkt echter dat de kapiteins weinig kennis hebben; ze varen schade en maken met iedereen ruzie. Boomen en Koljevski zijn zeer ontevreden over de mensen die Crewmaster heeft gestuurd. Ze willen de rekening van Crewmaster niet betalen, maar deze verrekenen met (een deel van) de schade.

Crewmaster is het daar niet mee eens. Het bedrijf stelt dat het alleen maar heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen VOF Fortuna en de twee kapiteins. Als er een probleem is, dan moet VOF Fortuna dat maar uitzoeken met Jansen en Pietersen.

VOF Fortuna weet niet wat ze nu moeten doen en belt met haar advocaat mr Specialis. Die gaat de zaken onder elkaar zetten. Om te weten met wat voor situatie je van doen hebt, moet je kijken naar de feiten.

Crewmaster stelt dat zij alleen maar bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen inlener VOF Fortuna en de kapiteins; zij is geen contractspartij. Het is mogelijk dat een bedrijf alleen bemiddelt: een bedrijf brengt vraag en aanbod bij elkaar en valt of stapt er daarna als het ware tussenuit.

Echter, in dit geval valt Crewmaster er niet tussenuit. Crewmaster blijft bij de overeenkomst betrokken, doordat zij zelf contractspartij is en zij de rekeningen verstuurt, namens zichzelf aan VOF Fortuna.

Andere aanwijzingen dat Crewmaster partij bij de overeenkomst betrokken is als uitzendbureau: Crewmaster heeft geen zeggenschap over de manier waarop de kapiteins hun werk aan boord van het schip uitoefenen (dat werk gebeurt onder leiding van VOF Fortuna, Crewmaster geeft geen sturing aan Jansen en Pietersen); Crewmaster factureert per uur, waarbij het aantal uren van te voren is afgesproken; Jansen en Pietersen werken niet voor eigen rekening en risico, maar voor rekening en risico van Crewmaster.

Omzeilen

In de relatie VOF Fortuna – Crewmaster lijkt het erop dat Crewmaster heeft geprobeerd door het omzeilen van een arbeidsovereenkomst met Jansen en Pietersen het zijn van uitzendbureau te vermijden. De feiten spreken echter voor zich: ten opzichte van VOF Fortuna gedraagt Crewmaster zich als uitzendbureau. Het is belangrijk om te weten wat de positie van Crewmaster is, want dit zegt ook iets over de mogelijkheden en mate van aansprakelijkheid van Crewmaster.

Crewmaster had zeggenschap over Jansen en Pietersen, ook al was de feitelijke gezag uitbesteed aan VOF Fortuna. Voldoende voor het aannemen van zeggenschap is namelijk dat Crewmaster de kapiteins voor VOF Fortuna heeft geworven en geselecteerd. Crewmaster heeft Jansen en Pietersen aan VOF Fortuna voor 40 uur in de week uitgeleend om als kapiteins hun werkzaamheden te verrichten.

In de rechtspraak wordt een ruime uitleg aan het begrip zeggenschap gegeven. Het is voor Crewmaster in deze niet mogelijk om aansprakelijkheid voor fouten van de aan VOF Fortuna uitgeleende uitzendkrachten te voorkomen.