Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Vlakbij het kantoor van mr Specialis ligt een kleine jachthaven. Hij kent de beheerder, Luc Goressen, en maakt wel eens een praatje. 

Tijdens een van deze praatjes vraagt Goressen advies. In de jachthaven liggen een paar ‘verweesde’ jachtjes: bootjes die daar liggen te verkrotten, zonder onderhoud – half gezonken. Deze zorgen voor steeds meer overlast. De jachthaven wil ze graag verwijderen en de kosten op de eigenaren verhalen. Mag dat?

Mr Specialis geeft advies: Zorg om te beginnen voor een goed dossier, laat het bootje taxeren of beschrijven door een taxateur of deurwaarder zodat er later geen discussie kan komen over de toestand van het bootje. Leg de situatie vast met foto’s.

De jachthaven mag niet zonder toestemming van de eigenaar of de rechter een jacht naar de sloop brengen. Als de jachthaven een jacht laat afvoeren en verschroten zonder toestemming van de rechter, loopt de jachthaven een groot risico als de eigenaar ineens opduikt en schadevergoeding vraagt voor zijn vernietigde jacht.

Als de eigenaar bij de jachthaven bekend is, moet de jachthaven de eigenaar aanschrijven en een termijn geven voor het verwijderen van zijn jacht en het betalen van eventuele achterstallige liggelden en dergelijke. Als de eigenaar niet reageert binnen de gestelde termijn, kan de jachthaven een procedure beginnen tegen de jachteigenaar bij de rechter. De jachthaven kan in een procedure betaling vorderen van wat de jachteigenaar moet betalen aan de jachthaven. Ook kan de jachthaven verwijdering van het jacht binnen een bepaalde termijn vragen op straffe van een dwangsom.

Als de jachteigenaar het jacht niet verwijdert, gaan de dwangsommen lopen. De jachthaven kan door het leggen van executoriaal beslag verhaal zoeken voor die dwangsommen op het jacht en kan het jacht dan weghalen en naar de sloop brengen; alles wat het jacht opbrengt is voor de jachthaven.

Als de eigenaar wel bekend maar onvindbaar is, is het nog steeds mogelijk om een (verstek)vonnis te halen bij de rechter. De jachthaven kan voor zijn vordering ook een beroep doen op het zogenaamde retentierecht. Ook hier moet de jachthaven eerst toestemming hebben van de eigenaar of een executoriale titel (een vonnis) bij de rechter hebben gehaald. Lastig wordt het als de eigenaar niet bekend is bij de jachthaven.

Het is belangrijk om te weten dat een jachthaven de plicht heeft om in te grijpen als er gevaar dreigt voor zinken of iets dergelijks. Als de jachthaven niets doet, loopt zij het risico zélf aansprakelijk te worden gesteld door bijvoorbeeld de gemeente of het Hoogheemraadschap. Mocht het gaan om een bootje met milieubelastend materiaal zoals chroom 6 verf of asbest, dan is het zaak om de gemeente – afdeling handhaving en IL&T te waarschuwen.

De gemeente houdt actief toezicht op boten en gebruikers van ligplaatshouders die dreigen af te glijden tot een weesboot. Als het echt niet anders meer kan, worden de boten afgevoerd naar een bewaarhaven. De gemeente heeft op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 30 AWB) mogelijkheden tot ingrijpen. De politie houdt een speciaal register van ‘weesbootjes’ bij.