Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Schipper Jaro Arvaj en zijn vrouw Enisa vormen samen de VOF Zahvat. Zij varen op het ms Zahvat. De familie Arvaj heeft ook een woning aan de wal. Op enig moment besluit Arvaj nieuwe matrassen te kopen bij ‘de bedflat’. Twee voor thuis en twee voor aan boord. 

De bedden voor thuis worden gekocht op naam van Arvaj. De bedden voor het schip worden gekocht op naam van de VOF. Na 1,5 jaar blijken de matrassen niet goed meer te zijn. Arvaj neemt contact op met ‘de bedflat’. Dan blijkt dat ‘de bedflat’ niet meer bestaat; het bedrijf is overgenomen door ‘het beddenhuis’.

Het beddenhuis stuurt een serviceman die de bedden op het schip en thuis bekijkt en afkeurt: de bedden voldoen niet en kunnen niet gerepareerd worden. Het beddenhuis doet echter niets, want volgens hen is er sprake van bedrijfsmatige verkoop. Arvaj belt met zijn advocaat mr Specialis.

Mr Specialis legt uit:

De wet beschermt consumenten erg goed, maar die uitgebreide bescherming heb je alleen als er echt sprake is van consumentenkoop.

Dat moet zijn voldaan aan de volgende eisen:

  • Verkoop van een roerende zaak (stoel, grasmaaier, bouwmateriaal e.d.)
  • Koper is een mens van vlees en bloed die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Ingeval van koop door een rechtspersoon kan er nooit sprake zijn van consumentenkoop;
  • Verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De bedden die Arvaj heeft gekocht voor het schip zijn gekocht door de VOF voor de uitoefening van het scheepvaartbedrijf. Voor deze bedden komt Arvaj geen consumentenbescherming toe.

De bedden die Arvaj heeft gekocht voor thuis heeft hij gekocht als consument; voor deze bedden komt hem wél consumentenbescherming toe.

Als een product niet voldoet moet de consument het volgende doen:

  1. Verkoper de gelegenheid geven het product te repareren of vervangen. Reparatie van de kapotte bedden is niet mogelijk. Deze soort bedden zit niet meer in de collectie van het beddenhuis, dus vervanging is ook niet mogelijk;
  2. Als reparatie of vervanging niet mogelijk is, kan de koper of
    1. de koopovereenkomst ontbinden.
    2. vermindering van de koopprijs vragen waarbij de prijs evenredig verminderd wordt met de mate van het gebrek.

Arvaj neemt weer contact op met het beddenhuis. Het beddenhuis komt Arvaj tegemoet: hij krijgt het geld dat hij heeft betaald voor de twee bedden voor thuis volledig terug en voor dat bedrag (of met bijbetalen) kan hij nieuwe bedden uitzoeken van de eigen collectie van het beddenhuis.

Arvaj is blij, maar dit is niet wat hij wil: hij wil gewoon zijn geld terug. Hij wil niet gedwongen worden zijn geld te besteden bij een bedrijf waar hij zelf niet voor gekozen heeft. Het beddenhuis geeft niet toe: hij kan zijn geld terug krijgen, maar het geld moet bij hun bedrijf besteed worden.

Arvaj gaat terug naar mr Specialis en vraagt raad. Mr Specialis is duidelijk: als reparatie of vervanging niet mogelijk is, mag de consument de koopovereenkomst ontbinden. In dat geval krijgt het beddenhuis de bedden terug en ontvangt Arvaj zijn koopprijs retour.