Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Jim Mulder heeft bij Scheepswerf Bauwer een nieuw schip laten bouwen. Het schip is opgeleverd op 1 september 2019. Nadat het schip in de vaart is gekomen, merkt Mulder begin februari 2020 dat bij slecht weer en wind vanuit een bepaalde hoek, er vocht door de ramen komt. Er is al het nodige vocht achter de betimmering van de woning gaan zitten. Dat is gaan rotten en heeft de betimmering aangetast.

Mulder neemt op 10 februari 2020 meteen contact op met de werf, om het probleem te melden en te praten over een oplossing. Frits Bauer, eigenaar van de scheepswerf heeft het heel erg druk. Hij onderhoudt wel contact met Mulder en geeft aan het probleem te willen verhelpen, maar behalve praten en mondelinge plannen maken gebeurt er weinig. Mulder is er de man niet naar om ruzie te zoeken. Hij wil de problemen aan het schip in goed overleg oplossen. Maar het duurt wel lang…

In november 2020 komt Bauer kijken aan boord. Hij belooft Mulder een offerte te sturen voor herstel van de ramen en de betimmering. Mulder krijgt wel een kerstkaart van Bauer, maar de offerte laat op zich wachten. Mulder en Bauer bellen, Bauer belooft telefonisch van alles en er gebeurt weer niets. In januari 2022 is Mulder het zat. Hij stapt naar zijn advocaat mr Lex Specialis en geeft opdracht om Scheepswerf Bauer aan te pakken.

Mr Specialis bekijkt het dossier en krijgt direct een naar gevoel. Deze zaak zou wel eens verjaard kunnen zijn. Verjaring in het burgerlijk recht betekent dat iemand door het simpele verstrijken van de tijd, een recht krijgt of een recht verliest. In het geval van Mulder gaat het om het verliezen van een recht.

De wet stelt dat het niet meer mogelijk is een rechtsvordering tegen de bouwer van een huis of een schip in te stellen als er meer dan twee jaren zijn verlopen sinds het moment dat over een probleem geklaagd is. Mulder heeft geklaagd op 10 februari 2020, dus dat is het begin van de verjaringstermijn van twee jaar. Op 10 februari 2022 verjaart de zaak. Mr Specialis is nog maar net op tijd om actie te ondernemen.

Als een zaak dreigt te verjaren, kan die verjaring ook gestopt worden. In juridische taal heet dit de verjaring stuiten. De verjaring stuit je door een hele duidelijke brief of mail (een schriftelijk document dat later in een eventuele procedure getoond kan worden) te sturen aan de wederpartij. De stuitingsbrief moet een duidelijke waarschuwing zijn aan de wederpartij dat er een probleem is (omschrijf het probleem) waarvoor hij of zij aansprakelijk wordt gehouden (geef aan waarom iemand aansprakelijk wordt gehouden).

Op die manier heeft de wederpartij de mogelijkheid om belangrijke stukken te bewaren zodat een mogelijke schadeclaim kan worden afgewend. Zoals vaak spelen ook hier de omstandigheden van het geval (wie zijn partijen, hoe liepen de contacten) een rol. Omdat de inhoud van een stuitingsbrief heel belangrijk is, is het handig om hiervoor op tijd de hulp van een rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat in te schakelen.