Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

John Jansen vaart als eerste kapitein op het ms Sol Levante van Han Huigen. Huigen heeft diverse schepen. Op al zijn schepen geldt een streng alcohol- en drugsprotocol: niet alleen het gebruik van alcohol- of drugs tijdens diensttijd is verboden, maar ook het voorhanden hebben.

Als Huigen op maandag 1 september aan boord van de Sol Levante komt, staan daar nog een paar bierflesjes die Jansen heeft gekocht voor thuis. Huigen roept Jansen ter verantwoording. Jansen geeft aan dat de flesjes voor thuis zijn, maar Huigen maakt korte metten: Jansen wordt op 1 september op staande voet ontslagen.

Jansen gaat ontdaan van boord. Op vrijdag 5 september ontvangt hij van Huigen een brief waarin Huig het ontslag op staande voet bevestigt. Huig heeft het over de flesjes bier aan boord, maar noemt ook een gebeurtenis een paar maanden eerder waarbij Jansen boos was geworden op een matroos.

Jansen laat het er niet bij zitten: hij stuurt op 10 september een brief aan Huig waarin Jansen de nietigheid van het ontslag op staande voet in roept. Jansen besluit toch even advies te gaan vragen bij zijn advocaat: waar moet een werknemer op letten bij een ontslag op staande voet? Een ontslag op staande voet is alleen toegestaan als er sprake is van:

  1. Een dringende reden en
  2. Die direct is medegedeeld en
  3. Die door werkgever kan worden bewezen

Onderteken niets

Als uw werkgever vraagt u iets te ondertekenen, teken dan niet of onder protest. Ga nergens mee akkoord; u kunt recht op een uitkering verspelen. Protesteer schriftelijk tijdig tegen het ontslag op staande voet.

Laat de werkgever snel weten dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voet. In verband met bewijsproblemen is het verstandig om dit altijd per brief of e-mail te doen. Zet in de brief dat u wilt blijven werken en zich beschikbaar houdt voor werk en dat u aanspraak maakt op loondoorbetaling.

Juridische stappen binnen twee maanden na datum ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet moet de werknemer tijdig stappen zetten. Let op dat u zich niet aan een lijntje laat houden en hou de termijn van twee maanden in de gaten. De werknemer moet binnen twee maanden na datum ontslag op staande voet naar de rechter met een verzoekschrift om het ontslag op staande voet nietig te verklaren. Jansen moet dus voor 1 november een verzoekschrift bij de rechter indienen. Doet hij dat niet, dan is het ontslag op staande voet onaantastbaar geworden.

Omdat een ontslag op staande voet voor werkgever en werknemer risicovol is, kunnen partijen ook afspreken dat zij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. In dat geval krijgt werknemer in principe wel gewoon een WW-uitkering. Maar let op: het UWV beoordeelt zelf of er een recht op WW bestaat en kan ondanks de vaststellingsovereenkomst toch oordelen dat er geen WW betaald wordt.

Gevolgen van ontslag op staande voet

Bij een geldig ontslag op staande voet, eindigt per datum ontslag de arbeidsovereenkomst, de verplichting tot loondoorbetaling en heeft werknemer geen recht op een WW-uitkering of ontslagvergoeding, want hij is verwijtbaar werkloos. Als werknemer werkgever een dringende reden voor ontslag op staande voet heeft gegeven, dan kan de werknemer zelfs schadeplichtig zijn.