Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Het komt regelmatig voor dat partijen een verschil van mening hebben. Hoe kan een verschil van mening worden opgelost?

Mediation

Mediation is een manier om een verschil van mening op te lossen door bemiddeling van een derde partij: de mediator. Mediation is vrijwillig; beide partijen moeten er iets voor voelen en hun best doen om in overleg en onder begeleiding van de mediator hun conflict op te lossen. Als partijen er niet uit komen, stopt de mediation. Partijen kunnen dan het conflict voorleggen aan een arbiter of rechter.

Bindend advies

Bindend advies houdt in dat een derde partij een bindende uitspraak doet over een verschil van mening. Partijen kiezen voor bindend advies en sluiten een overeenkomst waarin ze afspreken dat ze het geschil gaan oplossen door het voor te leggen aan een bindend adviseur. Zijn of haar uitspraak is bindend.

Het verschil met arbitrage of een rechterlijke uitspraak is dat een bindend advies niet zomaar ten uitvoer gelegd kan worden. Als een van partijen het advies niet nakomt, zal de andere partij toch naar de rechter moeten om nakoming van het bindend advies af te dwingen. De andere partij kan dan verweer voeren en aangeven waarom het bindend advies toch niet nagekomen hoeft te worden (bijvoorbeeld omdat de bindend adviseur achteraf partijdig bleek). Het ‘Nederlands Arbitrage Instituut’ is beschikbaar voor bindend advies.

De titels ‘mediator’ en ‘bindend adviseur’ zijn niet beschermd, dus zorg ervoor dat een geschikte en voldoende bekwame persoon gekozen wordt. Een professionele partij kost geld en voordat u aan mediation of een bindend advies begint, is het van belang om te onderzoeken of er een (rechtsbijstands-)verzekering is die de kosten van mediation of bindend advies (geheel of gedeeltelijk) dekt.

Arbitrage

Bij arbitrage wordt uitspraak gedaan door arbiters. Een arbitrage-uitspraak treedt in de plaats van een rechterlijke uitspraak en is dus wel afdwingbaar. Als partijen het erover eens zijn, kan iedereen als arbiter benoemd worden. Als men zeker wil zijn dat er een ervaren arbiter wordt benoemd en dat de arbitrage volgens bepaalde regels loopt, kunnen partijen zich wenden tot arbitrage-instituten zoals het Nederlands Arbitrage Instituut of UNUM voor specifieke geschillen in de transport en logistiek.

Mediation, bindend advies en arbitrage hebben als voordeel dat partijen onderling kunnen beslissen over de persoon van de mediator/ bindend adviseur/ arbiter. Vooral in kwesties waar een bijzondere (technische of product specifieke) kennis voor nodig is, kan dit een voordeel zijn. Zo komt men arbitrage veel tegen in de (scheeps-)bouw, transport en logistiek, oliehandel en graanhandel.

Rechtspraak

Laagdrempelige rechtspraak is te vinden bij de Rotterdamse regelrechter, de Haagse wijkrechter, de Overijsselse overlegrechter en dergelijke. Een procedure voeren kost tijd, geld en energie. Om snel en eenvoudig een oplossing voor een geschil te krijgen, bieden veel rechtbanken eenvoudige procedures aan. Partijen kunnen een eenvoudig geschil aanmelden met behulp van een formulier. Het aanleveren van stukken is niet nodig. De rechter nodigt partijen uit, bespreekt het probleem en probeert in overleg een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, volgt er een rechterlijke beslissing. De rechter van de rechtbank is én blijft uiteraard beschikbaar voor een oordeel.