Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Schipper Daniels houdt met zijn familie meerdere schepen in de vaart. Ze hebben goed en genoeg personeel. Het gaat prima, maar af ten toe worden er wel lastige vragen gesteld. Zo heeft stuurman Derksen gevraagd of hij ouderschapsverlof op mag nemen. Daniels vraagt zich af hoe dat werkt in de praktijk en belt zijn advocaat mr Specialis. Die zet het allemaal eens onder elkaar.

Als er een kind komt, krijgen vader en moeder daarmee recht op (onbetaald) ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof geldt ook voor pleegkinderen, stiefkinderen en adoptiekinderen. Voor verzorgers geldt als voorwaarde dat ouder en kind op hetzelfde adres moeten wonen volgens de basisregistratie persoonsgegevens. Bij ouders met ouderlijk gezag is het niet nodig dat ze op hetzelfde adres wonen.

Met bijvoorbeeld drie kinderen heeft iemand drie keer recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof moet je opnemen voor het kind waar het verlof bij hoort, 8 jaar wordt. De werkgever mag de ouderschapsverlofuren niet aftrekken van de vakantie-uren van de werknemer. Als het ouderschapsverlof samenvalt met een feestdag, dan geldt die dag gewoon als ouderschapsverlof.

Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal werkuren per week. Een fulltimer (40 uur per week) heeft dus recht op 1.040 uur ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor systeemvaart. Het verlof kan in een keer of in meerdere delen worden opgenomen (voltijdsverlof, 50 procent verlof of verlof in nader te bepalen delen). Let erop dat als werknemer tijdens het ouderschapsverlof contractueel meer of minder gaat werken, het recht op verlofuren opnieuw moet worden berekend.

Geen vakantiedagen

Ouderschapsverlof is onbetaald en tijdens ouderschapsverlof worden geen vakantiedagen opgebouwd. Met ingang van 2 augustus 2022 krijgen ouders van jonge kinderen negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen vanaf 2 augustus 2022 van het UWV een uitkering ter hoogte van 50 procent van hun dagloon, gemaximeerd op 50 procent van het maximumdagloon.

De werknemer mag zelf bepalen wanneer hij (schriftelijk) ouderschapsverlof aanvraagt. In de aanvraag moet staan: de ingangsdatum van het verlof, het aantal gewenste verlofuren per week en de duur van de verlofperiode. Werknemer moet de aanvraag indienen minimaal 2 maanden voor de geplande ingangsdatum van het verlof, zodat de werkgever zijn planning kan aanpassen.

Werkgever is verplicht om werknemers ouderschapsverlof toe te staan. De verdeling 50-50 is standaard en moet worden toegestaan. Een werkgever kan tot uiterlijk 4 weken voor ingangsdatum verlof bezwaar maken tegen een andere verdeling van ouderschapsverlof. De werknemer kan een afgesproken ouderschapsverlofregeling wijzigen of intrekken. Als werknemer het ouderschapsverlof intrekt, vervalt de rest van het verlof.

Let op: de werknemer mag het ouderschapsverlof altijd onderbreken om zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof op te nemen.

Geboorteverlof

Vaders hebben daarnaast recht op 5 dagen betaald geboorteverlof en vanaf 1 juli 2020 een aanvullend onbetaald geboorteverlof van maximaal 5 weken (werknemer kan een uitkering van het UWV krijgen van 70 procent, geboorteverlof op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind).

Het recht op ouderschapsverlof gaat met de werknemer mee naar een eventuele nieuwe werkgever. Het ouderschapsverlof vervalt op de eerste dag van eventuele werkloosheid.

De werknemer kan ouderschapsverlof opnemen als hij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, maar het verlof kan problemen geven bij de re-integratie. De bedrijfsarts of arbodienst kan adviseren of het verlof de re-integratie in de weg staat.