Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Schipper Wouter Grave vaart met het ms Poseidon. Enkele jaren geleden heeft een matroos van hem een ernstig ongeluk gehad. De man is blijvend invalide geraakt.

Het bedrijfsongeval gebeurde toen de vrouw en het kind van de matroos toevallig een keer aan boord waren. Het kind heeft het ongeluk zien gebeuren en heeft daar psychisch een flinke klap van gehad. Grave heeft destijds een overeenkomst gesloten met de matroos, waarin afspraken zijn gemaakt en de zaak geregeld is.

Nu hoort Grave van een geval waarin een dergelijke overeenkomst na jaren is opengebroken en er opnieuw onderhandeld wordt. Dat lijkt Grave een slecht idee. Hij belt met zijn advocaat mr Specialis om te vragen hoe dat nou zit: een overeenkomst met het slachtoffer.

Bij een ongeluk worden vrijwel altijd de verzekeraars ingeschakeld. Het is belangrijk om de betrokken verzekeraars altijd te betrekken bij een overeenkomst.

Een overeenkomst met een slachtoffer van een ongeval kan eigenlijk pas worden opgesteld als definitief duidelijk is wat het letsel is. Dat is lastig, want niemand kan in de toekomst kijken en voorspellen of het letsel in de toekomst nog voor problemen gaat zorgen of dat het misschien allemaal meevalt. Toch wordt er gewerkt met een ‘medische eindsituatie’. Als redelijkerwijs geen voor- of achteruitgang meer aannemelijk is, dan heeft het letsel een eindsituatie bereikt en dan kan bekeken worden wat de gevolgen zijn.

In afwachting van de medische eindsituatie moet het slachtoffer – dat vaak in ieder geval tijdelijk niet meer kan werken zoals vroeger– wel geld hebben om van te leven. Het slachtoffer kan vragen om een voorschot.

De overeenkomst die wordt opgesteld als de onderhandelingen geslaagd zijn, moet de vorm hebben van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Dit is een overeenkomst met bindende afspraken, die in beginsel niet meer opengebroken of aangetast kan worden. In de vaststellingsovereenkomst staan onder meer afspraken over: de betrokken partijen, het betaalde bedrag (welk bedrag wordt waarvoor betaald), wanneer wordt wat betaald, een belastinggarantie zodat de fiscus over het schadebedrag geen belasting kan heffen, eventueel een voorbehoud voor toekomstige ontwikkelingen of finale kwijting als de zaak definitief geregeld wordt. Voor het slachtoffer is het belangrijk te weten dat betaling van een groot geldbedrag gevolgen kan hebben voor een uitkering en/of toeslagen.

BEM-rekening

In het geval van Grave is ook een bedrag betaald aan het kind voor de emotionele schade die het geleden heeft. Als een minderjarige een vergoeding ontvangt, is voor de schaderegeling toestemming van de kantonrechter nodig. De kantonrechter zal deze toestemming alleen geven als het geld van de minderjarige op een zogenaamde BEM-rekening wordt overgemaakt.

De Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen-rekening is een geblokkeerde rekening waarbij het kind, maar ook de ouders, niet direct over het geld kunnen beschikken. Het kind kan over het geld beschikken als het meerderjarig is (18 jaar). In bijzondere gevallen kan toestemming aan de kantonrechter worden gevraagd om toch over het geld op de BEM-rekening te kunnen beschikken.

Letselschadeafwikkeling is voor alle betrokken partijen ingewikkeld, laat u daarom bijstaan door iemand met verstand van zaken.