Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Schipperse Hennie Vreede vaart samen met haar zus op het ms Aletta. Op enig moment ontvangt Vreede van de Officier van Justitie een bericht: het is een strafbeschikking.

In de brief staat vermeld wat Vreede verweten wordt en welke boete er aan haar is opgelegd. Vreede is het helemaal niet met de Officier eens: naar haar mening is er geen sprake van een strafbaar feit. Vreede informeert bij haar advocaat mr Lex Specialis wat zij kan doen.

Mr Specialis legt uit:

Het is mogelijk om verzet in te stellen tegen een strafbeschikking. De verzet termijn is  veertien dagen nadat u de strafbeschikking hebt ontvangen. U kunt in verzet gaan door een brief (een zogenoemd ‘verzetschrift’) te sturen naar de Officier. Stuur altijd een kopie van de strafbeschikking mee, zodat u makkelijk kan verwijzen naar de beschikking waar u verzet tegen instelt.

Zet in uw verzetschrift de datum waarop u de brief schrijft, uw adres, de reden waarom u het niet met de strafbeschikking eens bent en onderteken met uw handtekening. Het is eventueel mogelijk om persoonlijk langs te gaan bij de balie van het parket van het Openbaar Ministerie om verzet in te stellen. Uw advocaat mag dit ook voor u doen. Voor adressen van het parket zie https://www.om.nl/contact.

Als u in verzet gaat, hoeft u de boete nog niet te betalen.

De Officier gaat na ontvangst van uw verzetschrift nog eens naar uw zaak kijken. Het kan zijn dat uw argumenten de Officier overtuigen en dat uw strafbeschikking wordt ingetrokken of gewijzigd (bij voorbeeld de hoogte van de boete wordt verminderd).

De Officier die niet overtuigd is van uw gelijk, zal de zaak voorleggen aan de rechter. U ontvangt dan een uitnodiging voor de zitting waarop uw zaak wordt behandeld. De rechter gaat de zaak dan beoordelen.

Als er geen sprake is van een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, dan komt de vermelding van de strafbeschikking op uw uittreksel justitiële documentatie (ook wel ‘strafblad’ genoemd) te staan. Wat er op uw strafblad komt te staan en hoe lang het er blijft staan, is geregeld in de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit Justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Let op: voor verkeersboetes opgelegd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) is de gang van zaken als volgt:

–             U krijgt een brief met een letter ‘O’; hierin staat wat u moet betalen, waarom en wat de uiterste betaaldatum is;

–             Als u niet betaalt, krijgt u aanmaningen die in de regel hoger zijn dan het in eerste instantie gevorderde bedrag;

–             Als u dan nog niet betaalt, kan het CJIB kijken of ze het geld kunnen incasseren van uw rekening. U krijgt daar een zogenaamde ‘kennisgeving van verhaal’ van;

–             Als er dan niet of onvoldoende wordt betaald, probeert het CJIB beslag te leggen op uw inkomsten;

–             Als ook deze laatste stap niet lukt, geeft het CJIB uw dossier aan een deurwaarder, met de vraag om ervoor te zorgen dat het geld betaald wordt. De kosten van de deurwaarder komen voor uw rekening.