Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Insolventierecht en corporate recovery

Een aantal van onze advocaten wordt ook regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator of bewindvoerder.

Dat maakt dat wij de expertise in hebben heeft om ondernemingen in financiële moeilijkheden én hun bestuurder(s) bij te staan. Gedacht kan worden aan het realiseren van een doorstart -al dan niet tijdens faillissement of surseance van betaling- en een onderhands akkoord met crediteuren. Wij kunnen ook bijstand verlenen in geval van geschillen met curatoren, bijvoorbeeld over een eigendomsvoorbehoud of een retentierecht of in geval van vermeende bestuurdersaansprakelijkheid.

neem contact met ons op